C.P.Bourg logoe-mail
TELETUBE Buizenpost
Uw complementaire manier van communiceren

Ziekenhuizen

Elk ziekenhuis heeft een aantal typische gebruiksgebieden: transport van (bloed)stalen, medicamenten, cytostatica of andere medische goederen tussen de spoed- en andere afdelingen, de centrale farmacie, en het labo. Maar ook bloadplasma, documenten en geld worden in een hospitaal per buispost vervoerd. Deze transporten gebeuren snel en veilig en leveren een grote tijdswinst op voor het personeel.

Algemene toepassingen

Indien de hierboven opgesomde goederen moeten vervoerd worden tussen meerdere locaties, dan is het MultiCom systeem een krachtig gereedschap, dat aan zijn gebruikers totale intercommunicatie biedt.

Op een kleinere schaal is mogelijks de MultiPoint of MultiNavette S een betere keuze.

Korte afstanden tussen twee of meerdere verdiepingen betekenen vaak een groot tijdverlies. In die gevallen kan de Papyrus punt-punt verbinding een uitkomst bieden.

Labo

Specifieke verbindingen, zoals:

- tussen 2 verdiepingen
- tussen operatiekwartier en labo
- tussen apotheek en spoedafdeling 

kunnen dikwijls bediend worden met de Papyrus installatie.

Voor de grotere capaciteiten is de 160mm diameter meer geschikt dan de conventionele 110mm.

Powered by CMSimple